Logo do druku

Ekologiczne przystanie jachtowe na Warmii i Mazurach

Opis Ekomariny w Rynie

 

27 maja 2013 r. nastąpiło uroczyste otwarcie ekologicznej przystani żeglarskiej w Rynie.

Koszt budowy eko-mariny to blisko 6,70 mln zł, w tym unijne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013  wyniosło 5,30 mln. złotych.
 
Przystań żeglarska położona jest w centrum miejscowości nad jeziorem Ryńskim przy głównym deptaku miasta. Jest to nowy budynek, w którym mieści się kapitanat portu oraz pomieszczenia socjalne i gospodarcze dla żeglarzy i pracowników portu.
 
Najważniejszym elementem całej inwestycji jest możliwość odbioru nieczystości płynnych i stałych z jachtów, a także możliwość drobnych napraw i konserwacji jachtów.  Jest także slip do zwodowania sprzętu oraz sanitariaty, prysznice, pralnia, suszarnia, sala konferencyjna i szkoleniowo-dydaktyczna.

W ramach inwestycji zostały zrealizowane:

 1. Budowa budynku mini przystani żeglarskiej – budynek dwu kondygnacyjny z górną kondygnacją na poddaszu użytkowym z podcieniem od strony linii brzegowej Jeziora, wyposażony w pomieszczenia sanitarne wraz z instalacjami i całą infrastrukturą techniczną.
 2. Budowa dwóch pomostów pływających z miejscami do cumowania na 60 szt. jachtów wraz z instalacja elektryczną i wodociągową.
 3. Budowa pomostu stałego.
 4. Modernizacja istniejących pomostów stałych.
 5. Budowa slipu do wodowania jachtów i sprzętu pływającego z mostem zwodzonym.
 6. Przebudowa i budowa infrastruktury technicznej, przyłączy elektroenergetycznych, oświetlenie terenu i zew. instalacji elektrycznych, przyłączy kanalizacji sanitarnych, systemu odbioru ścieków i wód zęzowych z jachtów, systemu odbioru odpadów z jachtów i zagospodarowywanego terenu, kanalizacji deszczowej.
Przebudowa i budowa ciągu pieszego oraz pieszo – rowerowego wraz z elementami małej architektury i terenami zielonymi.

Redakcja Eko-mazurymariny,  Fot. Eko-mazurymariny


Kontakt do Eko-Mariny:  
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rynie sp. z o.o.
ul. Konrada Wallenroda 10 
11 - 520 Ryn
                               Prezes Juliusz Leczycki,  505 019 050
                               Telefon Bosman : +48 87 420 70 49                               
                               prezes@pgkimryn.pl


Więcej informacji na stronie najemcy:  www.pgkimryn.pl        

Cennik Ekologicznej Mini Przystani w Rynie

1. Opłaty pobierane przez Bosmana:
 • WC dla gości zewnętrznych — 2 zł
 • Udostępnienie poboru prądu — 10 zł/ dobę
 • Udostępnienie przewodu do wody — 5 zł/ dobę
 • Opróżnianie zbiorników chemicznych – 5 zł/ szt
 • Opłata portowa (śmieci i WC gratis) – 8 zł od osoby (nie mniej niż 16 zł/ dobę)
 • W przypadku postoju do 3 godz. opłata za pozostawienie śmieci i WC -10 zł/ jacht
 • Udostępnienie wodowania jachtu przez slip – 30 zł/ szt
2. Opłaty na wrzut monet:
 • Prysznic (5 min.) — 5 zł
 • Pralka (1h) – 5 zł
 • Suszarka (1h) – 5 zł
 • Umywalki pralni (5 min) – 2 zł
 • Zrzutnia ścieków 
(poj. do 1 m3) - 10 zł
 • Mycie naczyń (2 min) — 2 zł             

  REGULAMIN - Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej w Rynie.

  INFORMACJE OGÓLNE

  1. Ekologiczna Mini Przystań Żeglarska w Rynie usytuowana jest nad jeziorem
       Ryńskim i jest zarządzana przez PGKiM w Rynie sp. z o.o.
  2. Wszystkich użytkowników jednostek pływających bazujących na stałe lub
      czasowo na terenie Portu Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej oraz osoby
      znajdujące się na terenie Ekologicznej Mini Przystani Żeglarskiej obowiązuje
      niniejszy Regulamin. Wejście na teren jest jednoznaczne ze znajomością
      Regulaminu oraz akceptacją jego zapisów.
  3. W sezonie nawigacyjnym Ekologiczna Mini Przystań obsługiwana jest przez
      Bosmana codziennie w godzinach: 6.00. – 22.00.

  OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW PORTU I EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ

  1) Załogi jednostek pływających korzystających z postoju w Porcie Ekologicznej
      Mini Przystani są zobowiązane do informowania Bosmana o każdym
      wpłynięciu i wypłynięciu oraz zarejestrowaniu swojego pobytu w Bosmanacie.
  2) Armatorzy zobowiązani są do oznaczenia swoich jednostek i posiadania
      aktualnych dokumentów rejestracyjnych zgodnie z obowiązującymi
      przepisami.
  3) Wejście i wyjście z portu oraz postój w porcie jachtów żaglowych odbywa się
       wyłącznie z postawionym masztem i bez użycia żagli a jachty wchodzące do
       portu zobowiązane są ustąpić drogi jednostkom wychodzącym.
  4) W przypadku kolizji w porcie o winie rozstrzyga się w oparciu o ogólne
       przepisy żeglugowe.
  5) Za szkody powstałe wskutek manewrowania w porcie odpowiedzialność
       ponosi właściciel lub sternik, który te szkody spowodował.
  6) Po zajęciu miejsca przy kei sternik zobowiązany jest do prawidłowego
       zacumowania i zabezpieczenia burt jachtu odbijaczami.
  7) Jednostki pływające cumowane w porcie powinny być zawsze czyste i
       starannie sklarowane. Fały należy zabezpieczyć przed wywoływaniem
       hałasu.
  8) Postój jachtów w porcie Ekologicznej Mini Przystani możliwy jest tylko
       wyłącznie w celu pozostawienia nieczystości stałych i ścieków z wyłączeniem
       przypadków, gdy konieczność postoju spowodowana jest uzasadnionym
       zdarzeniem losowym (np. awaria, choroba członka załogi)
  9) Za usługi pobierana jest opłata zgodnie z cennikiem.
     

Wypożyczalnie

 

Komunikaty WOPR

więcej komunikatów >>>

"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Grafika - Studio proGRAF
Realizacja: 4hosting.pl