Logo do druku

Ekologiczne przystanie jachtowe na Warmii i Mazurach

Budowa Eko-Mariny nad jeziorem Ewingi, które łączy się z Jeziorkiem rozpoczyna się w roku 2011. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w dniu 15 marca 2011 roku podpisano Umowę o dofinansowanie budowy.

Beneficjentem projektu budowy ekologicznej przystani żeglarskiej Eko-Mariny jest Gmina Zalewo. Budowa będzie kosztowała około 4,181 mln zł,  w tym 3,2 mln zł to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Dzięki tym środkom powstanie m.in. całoroczny pomost pływający dla 18 jachtów, wraz z dostępem do prądu.

Powstanie główny budynek ekologicznej mini przystani z miejscami na prysznice i pomieszczenia socjalno-administracyjne z salą wykładową w której będą odbywać się szkolenia. Dodatkowo będzie wybudowany budynek gospodarczy ze  stacją podciśnieniową do odbioru ścieków z jednostek pływających.

Źródło: Redakcja eko-mazurymariny.pl, 04.08.2011 r.

INFORMACJE DODATKOWE
 
Gmina Zalewo informuje, że w dniu 02 listopada 2011 roku, na podstawie art. 92. Ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku (Jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy budowy Eko-Mariny  czyli w/w zamówienia, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę oznaczoną nr. 1 złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe
„ALMA” Piotr Sokołowski
ul. Łukasiewicza 3
19 - 300 Ełk


Termin zakończenia prac 31.12.2012 rok.

Uzasadnienie wyboru - plik pdf

Źródło:  Gmina Zalewo BIP www.zalewo.f117.pl    Redakcja Eko-Mariny 04.2012 r.    

Wypożyczalnie

 

Komunikaty WOPR

więcej komunikatów >>>

"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Grafika - Studio proGRAF
Realizacja: 4hosting.pl