Logo do druku

Ekologiczne przystanie jachtowe na Warmii i Mazurach

Opis Ekomariny Iława

Po osiemnastu miesiącach budowy doczekaliśmy się pięknej przystani nad jeziorem Jeziorak, która w sezonie będzie funkcjonować jako obiekt obsługi ruchu żeglarskiego. Spełniać on będzie jednocześnie główne założenie realizacji tego projektu, którym jest zmniejszenie ilości ścieków odprowadzanych bezpośrednio do jeziora poprzez budowę infrastruktury związanej z systemem odbioru nieczystości z łodzi na jeziorze Jeziorak. Poprzez budowę ekologicznej mini przystani stworzono kompleksowy system odbioru odpadów stałych i płynnych z łodzi. Jej funkcjonowanie niewątpliwie pozytywnie wpłynie na ochronę i utrzymanie czystości jeziora Jeziorak i jego brzegów. Jest inwestycją oczekiwaną społecznie. Ekologiczna mini przystań żeglarska w Iławie zlokalizowana jest nad wschodnim brzegiem Jezioraka przy ulicy Dąbrowskiego 11a. W ramach inwestycji powstały dwa budynki dwukondygnacyjne (nazwane dla potrzeb technicznych budynkiem A i budynkiem B), posadowione wzdłuż skarby dzielącej teren na dwa tarasy, pomiędzy plażą miejską a bazą wioślarska, wzdłuż nabrzeżnego ciągu pieszego oraz dwa pomosty, zadaszenia zewnętrzne, ciągi piesze oraz niezbędna infrastruktura techniczna.

Na dolnej kondygnacji budynku A dostępnej od strony jeziora mieszczą się ogólnodostępny toalety, w tym również dla osób niepełnosprawnych, umywalnie z natryskami, pomieszczenia opróżniania przenośnych toalet publicznych oraz zewnętrzny punkt mycia naczyń zlokalizowany we wnęce w podcieniu budynku, zamykanej roletą. Na górnej kondygnacji dostępnej od strony górnego tarasu znajdują się bosmanaty (pokój biurowy, sala wykładowa i sanitariaty). Na tym poziomie usytuowany jest również pokój mieszkalny z węzłem sanitarnym i oddzielnym wejściem z zewnątrz. Wzdłuż elewacji budynku A wybudowano taras z podwieszanym nad ciągiem pieszym pomostem o konstrukcji drewnianej, prowadzącym do wieżyczki widokowej nad wejściem na pomost cumowniczy.
Na dolnej kondygnacji budynku B dostępnej z podcienia od strony jeziora mieści się magazyn punktu edukacji ekologicznej, pralnie, punkt pierwszej pomocy, śmietnik oraz schody i podnośnik dla osób niepełnosprawnych łączący poziom górnej i dolnej kondygnacji. Podnośnik będzie również służył do transportu produktów z magazynu do punktu edukacji ekologicznej. Odpady z dolnego tarasu będą odbierane przez wyspecjalizowaną jednostkę pływającą. Wzdłuż elewacji od strony Jezioraka tak, jak w budynku A, zlokalizowano taras nad podcieniem, przedłużony i poszerzony na potrzeby zajęć edukacyjnych na wolnym powietrzu. Górne kondygnacje budynku A i B będą użytkowane całorocznie, a dolne sezonowo od maja do października.

Główne funkcje, jakie zostały przypisane budynkom, to obsługa załóg jachtowych korzystających z przystani. Z budynków korzystać będą również użytkownicy przyległego kąpieliska miejskiego i inni użytkownicy ogólnodostępnych terenów turystycznych, rekreacyjnych i sportowych położonych nad jeziorem Jeziorak. Przystań będzie korzystnym dopełnieniem funkcjonalnym dla sąsiadującej plaży miejskiej i bazy wioślarskiej.

O „wodnym” charakterze powstałego obiektu świadczą przede wszystkim obiekty hydrotechniczne. Jednym z nich jest całoroczny pomost cumowniczy posadowiony na palach stalowych . Wejście na pomost z przyczółka na linii brzegowej odbywa się za pomocą trapu z poręczami. Pomost ten posiada 30 stanowisk do cumowania. Uzbrojony jest w 9 punktów czerpania wody pitnej i energii elektrycznej.


Innym obiektem hydrotechnicznym składającym się na ekologiczną mini przystań żeglarską jest pomost gospodarczy służący do cumowania pływającej jednostki asenizacyjnej Związku Gmin „Jeziorak”, odbierającej odpady stałe. Instytucją odpowiedzialną za prowadzenie, funkcjonowanie i administrowanie ekologicznej mini przystani jest Związek Gmin Jeziorak z siedzibą w Iławie.

Kontakt do Eko-Mariny w Iławie:

Związek Gmin "Jeziorak"
ul. Sienkiewicza 32
14-200 Iława

  89 648 81 95
  kontakt@zwiazekgmin.pl

www.zwiazekgmin.eu/ei/eilawa


Cennik Ekologicznej Mini Przystani w Iławie

1. Cumowanie do 5 godzin     7zł
2. Cumowanie powyżej 5 godzin      15zł
3. Podłączenie do skrzynki elektrycznej na pomoście      7zł
4. Prysznic (3 min.)     5zł
5. WC     1zł
6. Pralnia      10zł
7. Pobór wody     3zł
8. Mycie naczyń     3zł
9. Zrzut ścieków      3zł
10. Umywalka      1zł

 Cennik wypożyczalni sprzętu rekreacyjno-turystycznego (1h)

1. Rower wodny     8zł
2. Kajak      6zł
3. Łódź wiosłowa      8zł
4. Canoe     8zł
5. Wypożyczenie sprzętu na dobę - 25zł


Raporty z budowy (opisy i zdjęcia):

Źródło:Urząd Miasta Iławy. Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą, 10.2012r.

 

Wypożyczalnie

 

Komunikaty WOPR

więcej komunikatów >>>

"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Grafika - Studio proGRAF
Realizacja: 4hosting.pl