Logo do druku

Ekologiczne przystanie jachtowe na Warmii i Mazurach

Wiadomości

 • Regaty Grand Prix o Puchar Burmistrza Mikołajek 2018

  2018-05-08 09:24:00

  Za nami uroczyste otwarcie Sezonu Żeglarskiego i pierwsze eliminacje Regat Grand Prix. Kolejne zmagania o Puchar przedstawiamy poniżej. Zapraszamy do zgłaszania się w dogodnych dla Państwa terminach podanych w Regulaminie. Do zobaczenia w porcie.

  Regulamin Regat Grand Prix o Puchar Burmistrza Mikołajek w sezonie 2018


  I. NAZWA I ZASADA PODSTAWOWA
  Regaty Grand Prix o Puchar Burmistrza Mikołajek 2018, składają się z cyklu pięciu jedno- lub dwudniowych imprez rozgrywanych na akwenie jeziora Mikołajskiego. Do klasyfikacji końcowej GP Mikołajek zalicza się 4 najlepsze wyniki z regat, w których startował klasyfikowany zawodnik a których wyniki sumuje się. Przy udziale zawodnika w 5 regatach cyklu GP najsłabszy wynik zostaje odrzucony.

  II. TERMINARZ REGAT
          Regaty cyklu GP 2018 rozegrane zostaną w dniach:
              28-29 kwietnia 2018 – I regaty eliminacyjne
              2-3 czerwca 2018 – II regaty eliminacyjne
              14-15 lipca 2018 – III regaty eliminacyjne
              4-5 sierpnia 2018 – IV regaty eliminacyjne
              8 września 2018 – V regaty eliminacyjne, finałowe – oficjalne ogłoszenie wyników
          Organizator zastrzega sobie prawo zmian w terminarzu regat cyklu GP Mikołajek.

  III. ORGANIZATOR I MIEJSCE REGAT

          Organizatorem GP Mikołajek jest Wioska Żeglarska Mikołajki Grupa Amax i UMiG Mikołajki. Portem Regat jest Port Jachtowy Wioski Żeglarskiej Mikołajki.

  IV. PRZEPISY I ZASADY REGAT

          Regaty rozgrywane są w oparciu o Przepisy Regatowe Żeglarstwa ISAF 2017-2020
          Regaty są regatami otwartymi dla wszystkich żeglarzy posiadających uprawnienia żeglarskie.
          Regaty odbywają się na jachtach klasy „Omega – Ostróda” dostarczonych przez Organizatora. Jachty nie mogą być w żaden sposób zmieniane ani modernizowane przez uczestników regat.
          Załoga zgłaszająca się do regat winna liczyć min. 3 osoby.
          W czasie regat obowiązywać będzie Instrukcja Żeglugi (w części dla GP) przygotowana przez Komisję Regatową.

  V. PUNKTACJA REGAT:
          Do określenia miejsc indywidualnych zawodników w poszczególnych regatach cyklu stosowany będzie system Małych Punktów PRŻ ISAF
          Do określenia wyników zawodników po zakończeniu kolejnych imprez cyklu GP i wyników łącznych, stosowany będzie następujący system punktacji:
              1.miejsce – 100 pkt.
              2.miejsce – 97 pkt.
              3.miejsce – 94 pkt.
              4.miejsce – 92 punkty
              5.miejsce – 90 pkt.
              6.miejsce – 88 pkt.
              7.miejsce – 87 pkt.
              8.miejsce – 86 pkt.
              9.miejsce – 85 pkt.
              10.miejsce – 84 pkt.
              11.itd.

  VI. Ważność Regat
          Każda z imprez cyklu jest ważna po rozegraniu 1. wyścigu regat.

  VII. NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
          Organizator Regat zastrzega sobie prawo przyznania Nagród i Wyróżnień w zależności od pozyskanych środków na rzecz GP.
          Przewiduje się przyznanie medali dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w każdej edycji GP.
          Przewiduje się przyznanie atrakcyjnych nagród za zwycięstwo w klasyfikacji łącznej oraz losowanie nagród dodatkowych

  VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

          Wpisowe do regat wynosi 199 zł od załogi za jedną edycję regat niezależnie od trwania (jeden lub dwa dni regatowe) + obowiązkowe ubezpieczenia OC sternika – w wysokości 20 zł
          W kwocie wpisowego zawarte jest wyłącznie: wynajęcie jachtu Omega-Ostróda wraz z osprzętem na 1 lub 2 dni regatowe oraz jeden poczęstunek w formie obiadu dla każdego zgłoszonego uczestnika.
          Organizator nie zapewnia żadnych innych świadczeń uczestnikom regat.
          Organizator zapewnia sobie prawo do zmian w kalendarzu Grand Prix.

  Źródło: www.mikolajki.com

Wypożyczalnie

 

Komunikaty WOPR

więcej komunikatów >>>

"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Grafika - Studio proGRAF
Realizacja: 4hosting.pl