Logo do druku

Ekologiczne przystanie jachtowe na Warmii i Mazurach

Wiadomości

 • Warsztaty żeglarskie osób niepełnosprawnych 2016r.

  2016-03-31 11:48:08

  Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Celem warsztatów jest nauka samodzielnego prowadzenia jachtu przez osobę niepełnosprawną.
  Warsztaty są całkowicie bezpłatne dla uczestników
  (zakwaterowanie, wyżywienie, sprzęt, instruktorzy, pomoce naukowe).

  Organizatorem Warsztatów jest Mazurska Szkoła Żeglarstwa,
  we współpracy z Polskim Związkiem Żeglarzy Niepełnosprawnych.

  Miejsce:
  Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej
  11–500 Giżycko, ul. Moniuszki 24,
  tel. 87 428 58 98
  www.sail-mazury.pl

  Terminy:
  1. 28 czerwca – 11 lipca 2016 r.

  2. 13 lipca – 26 lipca 2016 r.

  3. 28 lipca – 10 sierpnia 2016 r.

  4. 12 sierpnia – 25 sierpnia 2016 r.

  5. 26 sierpnia – 8 września 2016 r.

  Aby zakwalifikować się do udziału w warsztatach należy:

  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności
  • przesłać pocztą określone w Regulaminie dokumenty

  Ostatecznego wyboru uczestników dokonuje komisja kwalifikacyjna.

  Po potwierdzeniu przez organizatorów wpisania na listę uczestników należy natychmiast wpłacić na konto
  Mazurskiej Szkoły Żeglarstwa nr 67 1240 5787 1111 0000 5759 0503 kaucję w wysokości 250 zł.
  Kaucja będzie zwrócona do rąk uczestnika w dniu zakończenia Warsztatów.

  ILOŚĆ MIEJSC NA WARSZTATACH OGRANICZONA!!!

  Pierwszeństwo w przyjęciu na warsztaty mają:

  1) osoby z małych miejscowości,
  2) osoby nie korzystające dotychczas z takiego dofinansowania.

  O przyjęciu uczestnika na Warsztaty decyduje:

  • kompletność dokumentów i staranność wypełnienia

           ANKIETY - ZGŁOSZENIA pdf orazANKIETY - BENEFICJENTA pdf

  • terminowość wpłacenia kaucji.

  Uczestnicy Warsztatów są zobowiązani przestrzegać Regulaminupdf

  Dodatkowe informacje : tel. (0) 87 428 58 98;  (0) 87 428 59 71; 667 666 219
  e-mail: msz@msz.org.pl; sail@sail-mazury.pl 

  Ankiety należy wypełnić pismem drukowanym.
  Ankiety bez wypełnionych wszystkich pól nie będą rozpatrywane.

  Zapraszamy do udziału!!!

  Źródło:http://www.msz.org.pl


Wypożyczalnie

 

Komunikaty WOPR

więcej komunikatów >>>

"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Grafika - Studio proGRAF
Realizacja: 4hosting.pl