Logo do druku

Ekologiczne przystanie jachtowe na Warmii i Mazurach

Komunikaty żeglarskie

 • Nabór na kurs nurkowania P1* KDP/CMAS

  2017-07-04 15:51:00

  Sekcja nurkowa Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego ogłasza nabór
  na kurs nurkowania P1* KDP/CMAS

  Warunki przyjęcia na kurs:
  * Ukończone 14 lat;
  * Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku osób niepełnoletnich, na odbycie kursu;
  * Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydanie nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu)

  Miejsce:

  Stacja ratownicza MOPR w Giżycku.

  Termin kursu:  24 - 28.07.2017r.

  Cena:
  * 800 zł - aktywnie działający ratownicy MOPR.
  * 1.000 zł - pozostali

  * wpisowe - 200 zł;
  ** cena zawiera materiały szkoleniowe oraz wszystkie dokumenty po zdaniu egzaminu końcowego.

  Instruktor:
  Adam Ako Kowalewski - ako.kowalewski@gmail.com
  Tel.+47 405 92 550                           

  Kontakt w Stacji Ratowniczej MOPR w Giżycku:

  Marek Banaszkiewicz - Tel. 728 848 155

  Źródło: www.mopr.com.pl

Wypożyczalnie

 

Komunikaty WOPR

więcej komunikatów >>>

"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Grafika - Studio proGRAF
Realizacja: 4hosting.pl