Logo do druku

Ekologiczne przystanie jachtowe na Warmii i Mazurach

Komunikaty żeglarskie

 • Praca dla ratowników wodnych

  2016-02-26 12:44:34

  WYMAGANIA FORMALNE:

   

  Posiadanie uprawnień zgodnie z:

  • Art. 2. ustawy o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych
   ratownik wodny – rozumie się przez to osobę posiadającą wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniającą wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.3) ), zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu
  • aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych
  • aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • ważna legitymacja członka WOPR

  Miejsce pracy: Baseny i Aquaparki w Olsztynie, Ostródzie oraz baseny przy hotelach w okolicy Olsztyna

   

  Kontakt: Biuro WOPR w Olsztynie ul. Polna 16, tel: 89 527 48 14 lub koordynator 731 99 44 19

   

  email: warmiń sko-mazurskie.biuro@zgwopr.pl

  Źródło:http://wopr.olsztyn.pl

Wypożyczalnie

 

Komunikaty WOPR

więcej komunikatów >>>

"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Grafika - Studio proGRAF
Realizacja: 4hosting.pl