Logo do druku

Ekologiczne przystanie jachtowe na Warmii i Mazurach

Komunikaty żeglarskie

 • Akweny objęte zakazem używania silników spalinowych

  2013-05-16 11:24:00

   Zakaz używania silników spalinowych na akwenach powiatu mrągowskiego:


  1. stanowiących lub wchodzących w skład rezerwatów z art. 15 pkt 1 ust. 21 ustawy z dn.  16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 poz. 880 z póź. zm.):

  -   J. Pierwos              gm. Piecki
  -   J. Krutyńskie           gm. Piecki
  -   Rz. Krutynia            gm. Piecki
  -   J. Gardyńskie           gm. Mikołajki
  -   J. Lisunie              gm. Mikołajki
  -   J. Malinówka            gm. Mikołajki
  -   J. Łuknajno             gm. Mikołajki

  2. ustanowione Uchwałą Nr VII/30/2003 Rady Powiatu Mrągowskiego z dn. 26.03.2003r. z póź. zm. (Dz. U. Woj. Warm.-Maz. z 2003r. nr 69 poz. 1008):

  -   J. Zyndackie            gm. Sorkwity
  -   J. Jełmuń (w gran. pow. mrągowskiego) gm. Sorkwity
  -   J. Warpuńskie           gm. Sorkwity
  -   J. Probarskie           gm. Mrągowo
  -   J. Sarż                 gm. Mrągowo
  -   J. Juksty               gm. Mrągowo
  -   J. Lampackie            gm. Sorkwity
  -   J. Lampasz              gm. Sorkwity
  -   rz. Sobiepanka          gm. Mrągowo
  -   J. Kujno                gm. Mrągowo
  -   J. Dłużec               gm. Piecki
  -   J. Białe z Zat. Kąt Macharski   gm. Piecki
  -   J. Gant                 gm. Piecki
  -   rz. Babięcka Struga     gm. Piecki
  -   J. Zyzdrój Wielki (w gran. pow. mrągowskiego) gm. Piecki
  -   J. Piłakno              gm. Sorkwity
  -   J. Gielądzkie           gm. Sorkwity
  -   J. Salent               gm. Mrągowo
  -   J. Inulec               gm. Mikołajki
  -   J. Głębokie             gm. Mikołajki
  -   J. Płociczno            gm. Mikołajki
  -   J. Jorzec               gm. Mikołajki
  -   J. Zełwążek             gm. Mikołajki

  3. wchodzących w skład Mazurskiego Parku Krajobrazowego  (nie dotyczy J. Śniardwy– bez J. Kaczerajno i Zat. Łuknańskiej oraz J. Bełdany- bez Zat. Iznockiej i Zat. Wygryńskiej) zgodnie z rozporządzeniem nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dn. 26.01.2006r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowe informacje pod nr tel. 89-742-14-58.

  Źródło:www.powiat.mragowo.pl
Wypożyczalnie

 

Komunikaty WOPR

więcej komunikatów >>>

"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Grafika - Studio proGRAF
Realizacja: 4hosting.pl