Logo do druku

Ekologiczne przystanie jachtowe na Warmii i Mazurach

Aktualności

 • XI Integracyjne Regaty Żeglarskie 2019 w GIŻYCKU

  ORGANIZATOR: MAZURSKA SZKOŁA ŻEGLARSTWA www.msz.org.pl

  Współpraca:
  * Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych www.pzzn.pl
  * Międzynarodowe Centrum Żeglarstwa i Turystyki Wodnej www.sail-mazury.pl
  * Klub Sportowy „Razem Mazury”

  Regaty zostaną rozegrane w dniach 4-5 maja 2019 r. w Giżycku na jeziorze Kisajno.
   *   Biuro regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko.
   *   Port regat: MCŻiTW, ul. Moniuszki 24, Giżycko.

  Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF, niniejszym zawiadomieniem, oraz instrukcją żeglugi.

  1. Nie ma wpisowego do regat. Regaty zostaną rozegrane na jachtach dostarczonych przez MCŻiTW Giżycko.
  2 . W regatach mogą brać udział załogi 3 osobowe.
  3. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.
  4. Zgłoszenia załóg do regat należy dokonać pisemnie lub e-mailowo do dnia 25 kwietnia 2019 r. wyłącznie na drukach organizatora. Załogi zakwalifikowane do udziału w regatach zostaną powiadomione.
  5. Instrukcja Żeglugi i opis tras będą dostępne dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
  6. Otwarcie regat nastąpi 4 maja 2019 r. o godzinie 9.30 w Porcie MCŻiTW w Giżycku.
  7. Planowany start do pierwszego wyścigu w dniu 4 maja 2019 r. godzina 10.00.
  8. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z Komunikatem Sędziego Głównego.
  9. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych.
  10. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia /obsługiwania urządzenia sterowego/ jachtu będącego w wyścigu oraz musi posiadać minimum patent żeglarza jachtowego.
   11.  Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność.
   12.  Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.
   13. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazanie głosu i wizerunku z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.
  14. Nagrody: puchary za I, II, III miejsce, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
  15. Informacji udziela Katarzyna Sztachelska Wiceprezes MSŻ tel. (87) 428 58 98, e-mail: msz@msz.org.pl

  Zgłoszenie do regat do pobrania.

  Więcej informacji na stronie: www.mojegizycko.pl
                                                         www.facebook.com/kursnaGIZYCKO/


  Źródło: www.mojegizycko.pl
  Foto. www.mojegizycko.pl

Wypożyczalnie

 

Komunikaty WOPR

więcej komunikatów >>>

"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Grafika - Studio proGRAF
Realizacja: 4hosting.pl